Palvelut

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän kunnossapidon edut

Taloyhtiön suurimpia kustannuksia aiheuttaa lämpöenergia. Tämän vuoksi on tärkeää, että lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät toimivat kustannustehokkaasti. Yllättäviä ongelmia sekä korkeita käyttökustannuksia voidaan ehkäistä sekä verkoston toiminnan ylläpidolla, oikeilla säädöillä ja suunnitelmallisella ennakkohuollolla että lämmityksen energiakulutuksen seurannalla. Epätasainen lämmön jakautuminen aiheuttaa asuinkiinteistöissä turhaa kulutusta ja eriarvoiset asuinolosuhteet.

Energiankulutus ja kustannukset pysyvät kurissa
Asuinviihtyvyys paranee
Säästöä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa
Vähemmän ennakoimattomia huoltokäyntejä

Kaikki alkaa kartoituksesta!

Olennainen osa Kemlan-kiinteistöpalvelua on talotekniikan nykytilanteen läpikäynti. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän kartoituksessa selvitetään sekä dokumentoidaan nykyisten järjestelmien ja laitteistojen kunto. Kartoituksen perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelma taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelma voi koskea lämmönsiirtojärjestelmän uusimista tai vanhan järjestelmä kunnostamista.

Oma vesianalytiikkaan erikoistunut laboratoriomme varmistaa järjestelmästä otettavien vesianalyysien avulla, että toimenpidesuunnitelma sekä toteutettavat toimenpiteet optimoivat järjestelmänne toimivuuden.

Putken näytepalatutkimus antaa arvokasta tietoa putkiston kunnosta

Kiinteistön putkistojen kunto voidaan selvittää putkistosta otettavalla näytepalatutkimuksella. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän putkistosta selvitetään muun muassa putkistomateriaalin vahvuus ja lämmönsiirtopinnoille kertyneet epäpuhtaudet. Käyttövesiputkistojen tutkimuksessa tutkitaan käyttövesiputkien seinämävahvuuksia sekä tutkitaan putken mahdollinen korroosiomuoto.

Näytepalatutkimuksen avulla voidaan arvioida putkiston jäljellä oleva käyttöikä, putkistoa eniten rasittavat ongelmat ja tarvittavat toimenpiteet. Käyttövesiputkien näytepalatutkimuksen ja siitä syntyneiden toimenpiteiden avulla voidaan ennaltaehkäistä vesivahinkojen sattuminen.

Mittaus- ja oheispalvelut

Virtausmittaukset ja säädöt

Lue lisää

IV-määrien mittaus ja säätö

Lue lisää

Savukaasumittaukset

Lue lisää

Alipaineilmanpoistimien vuokraus ja myynti

Lue lisää

Sivuvirtasuodattimien myynti, asennus ja huolto

Lue lisää

Lämmönsiirrinhuollot

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sisäpuoliset puhdistukset

Ultraäänivirtausmittaukset

 

Maalämpö, vesi-ilmalämpö ja ilmalämpö

Kemlan-palvelu tarjoaa laajan valikoiman erilaisia lämpöpumppuvaihtoehtoja. Edustamme tunnettuja ja kansainvälisiä merkkejä: Viessman, Nibe, Mitsubishi.
Lämpöpumppujen myynnin ja asennuksien lisäksi teemme energiakustannuslaskelmia, josta selviää sinulle kustannustehokkain lämmitysmuoto.