020 761 9900 | info@kemlan.fi | Golfkentäntie 8, 33960 Pirkkala

Palvelumme tuovat taloyhtiöllenne konkreettista säästöä ja tutkimuksiin perustuvaa toimintavarmuutta.

Kartoitus- ja analyysipalvelut

Olennainen osa Kemlan-kiinteistöpalvelua on talotekniikan nykytilanteen läpikäynti. Kartoitus tuottaa asiakkaallemme tärkeää tietoa verkostojen tilasta ja toiminnasta.

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän kartoituksessa selvitetään ja dokumentoidaan nykyisten järjestelmien ja laitteistojen kunto. Kartoituksen perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelma taloyhtiön energiatehokkuuden ja järjestelmien toimintavarmuuden parantamiseksi.

Suunnitelma voi koskea lämmönsiirtojärjestelmän uusimista tai vanhan järjestelmän kunnostamista.

Omassa vesianalytiikkaan erikoistuneessa laboratoriossamme tehtävät vesianalyysit ovat olennainen osa kartoitusta. Lämmönsiirtonesteanalyyseillä pystymme havaitsemaan nesteessä tapahtuneita muutoksia. Näiden perusteella voimme päätellä verkostoissa tapahtuneita epäkohtia.

Esimerkiksi korroosiotuotteet ja veden kovuustekijät voivat kerrostua lämmönsiirtojärjestelmien venttiileihin, lämmönsiirtimiin, mittareiden antureihin ja putkien sisäpinnoille. Seurauksena on vedenkierron heikkenemistä, verkoston epätasaista lämpiämistä ja toimilaitteiden toimintahäiriöitä. Järjestelmä on altis vuotovaurioille ja tasapainotusongelmille. Energiakustannukset nousevat.

Lämmitysjärjestelmien kuntoa kartoitetaan myös mekaanisesti komponentteja testaamalla, silmämääräisillä tarkastuksilla ja esimerkiksi putken näytepalatutkimusten avulla. Kartoituksen tulos raportoidaan asiakkaalle kirjallisesti (analyysiraportti). Samalla asiakas saa järjestelmäkohtaiset toimenpidesuositukset sekä kustannusarvion toteutettavista kunnostustoimenpiteistä.

Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän kuntokartoitus

Lataa esite

Vesiputken korroosioselvitys (näytepalatutkimus)

Lataa esite

Verkoston kartoituksen ja vesianalyysin perusteella suosittelemme järjestelmään sopivia korjaavia toimenpiteitä. Toteuttamiemme toimenpiteiden jälkeen varmistamme järjestelmästä otettavien vesianalyysien avulla, että järjestelmänne toimii optimaalisesti.

Jotta järjestelmä pysyisi jatkossakin hyvässä kunnossa, suosittelemme asiakkaillemme usein myös järjestelmän valvontaa (seuranta-analyysejä).

Palvelukokonaisuus

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelupaketin, joka parantaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta.

1. Kartoitus ja raportointi

2. Suunnittelu ja aikataulutus

3. Toimenpiteet

4. Loppuraportointi

5. Jälkitarkastukset

Haluaisitko lisätietoa juuri sinun taloyhtiösi tilanteesta?

Vastaamme kysymyksiinne mielellämme. Ota yhteyttä, niin ratkaistaan kiinteistönne jäähdytys- ja lämmityshuolet kerralla!

Ota yhteyttä